X
 • BİREYSEL GENÇ GİRİŞİMCİ
  HAMLE SIRASI SENDE!
 • 150.000 TL HİBE İÇİN HAREKETE GEÇ
  BİGG HAMLE'Nİ YAP!
 • TEKNOLOJİ TABANLI
  YENİLİKÇİ İŞ FİKİRLERİNİ BEKLİYORUZ
 • BİGG(BİREYSEL GENÇ GİRİŞİM) NEDİR?

  1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

  Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.

  HT-TTM
  TÜBİTAK
  Bireysel Genç Girişim(BİGG)
  1. Aşama Başvurularını Toplamak ve 2. Aşamaya Hazırlamak Üzere TÜBİTAK tarafından Resmi “Uygulayıcı Kuruluş” Olarak Yetkilendirilmiştir.

  İş Fikirleri
  "Biyoteknoleji, İlaç ve Sağlık Teknolojiler"
  ile "Yenilikçi Teknolojiler" Kategorilerine Özel, Rehberlik ve Kuluçka Hizmetiyle BİGG 2. Aşamaya Hazırlanacaktır.

  HT-TTM HAKKINDA

  Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM), üniversitelerdeki akademik ve teknik bilgi birikimini endüstriye aktarmak için 2008 yılında kurulmuştur. HT-TTM’nin başlıca görevi sanayinin Ar-Ge ihtiyaçları ve teknik problemlerini gizlilik ve maliyet etkinliğini ön planda tutarak, sonuç odaklı bir şekilde çözüme kavuşturmak ve bunun için laboratuvar altyapısı da dahil olmak üzere gerekli bütün kaynakları en verimli şekilde bir araya getirerek projeleri başarıyla sonuçlandırmaktır. Bunun yanı sıra 2013 yılında HT-TTM Proje ve Patent Ofisi kurulmuştur. HT-TTM Proje Ofisi, Hacettepe Üniversitesi’ndeki akademisyenlerin ulusal ve uluslararası fon programlarından etkin bir şekilde yararlanmaları için ücretsiz proje yazım danışmanlığı ve proje hazırlama eğitim hizmetleri sağlamaktadır. HT-TTM Patent Ofisi, Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerine ve sanayiye fikri sınai ve mülkiyet hakları kapsamında teknik destek sağlamaktır.

   

  HT-TTM, kurulduğu yıldan itibaren aralarında gıda, makine, jeoloji,  tıp, eczacılık, bilişim gibi farklı alanların bulunduğu 1200’ün üzerinde  sanayi-üniversite ortak projesini koordine etmiş 100’ün üzerinde  projenin TÜBİTAK TEYDEB desteklerinden faydalanmasını sağlamıştır.

  HT-TTM yaptığı çalışmalardan dolayı, TÜBİTAK 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programında desteklenen ilk 10 üniversiten biri olmuştur. TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı (1513 kodlu), üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olunması amacıyla faaliyet gösteren TTO’ların desteklenmesini hedefleyen bir destek programdır.

  HT-TTM HİZMETLERİ

  Desteklenen girişimcilere HT-TTM ile sözleşme imzalamaları halinde sunulacak hizmetlerimiz:
  1. Ücretsiz Kuluçka İmkanı
  2. Şirketleşme Süreçleri, Fon Programları ve Fikri Haklar Konusunda Danışmanlık
  3. Ticarileştirme Desteği
  4. Hukuk ve Mali Müşavirlik Desteği
  5. İdari Destek Hizmetleri (Sekreterya, İnternet, Temizlik, Ofis Ekipmanları, Toplantı Alanları vb)
  6. Eğitim ve Bilgiye Erişim Desteği
  7. Fuarlar, özel b2b etkinlikleri gibi yatırımcılarla buluşma potansiyeli olan benzeri etkinliklere katılım

  Hacettepe BİGG HAMLE Girişimcilik Sistemi üzerinden TÜBİTAK’a başvuru yaparak TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görülen girişimciler veya TÜBİTAK desteği dışında HT-TTM tarafından verilecek hizmetlerden yaralanmak isteyen girişimcilerin HT-TTM ile Ticarileştirme Sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Sözleşme ayrıntıları için HT-TTM ile iletişime geçebilirsiniz.

  KİMLER BAŞVURABİLİR?

  Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok on yıl önce almış kişiler.
  Daha önce Teknogirişim veya TÜBİTAK 1512 programından destek almamış kişiler.
  Herhangi bir şirketin ortaklık yapısında olmayan kişiler.

  EĞİTİM

  HT-TTM uzmanları ve girişimcilik konusundaki çözüm ortaklarımızdan oluşan bir “Ön Değerlendirme Hakem Havuzu” tarafından başvurunuz değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirmede İş Fikirleri “Yapılabilirlik ve Ticarileşme Potansiyeli” açısından değerlendirilecektir. Ön elemeyi geçmeye hak kazanan girişimciler aşağıdaki eğitimleri alacaklardır.

  HACETTEPE HAMLE GİRİŞİMCİLİK SİSTEMİ

  Eğitim Kampı ve İş Planlarının Hazırlanması

  25 kişilik gruplar halinde 5 iş günü sürecek eğitimler

  1 günlük Desing Thinking Kampı
  Empati Aşaması
  Tanımlama Aşaması
  Fikir Üretimi Aşaması
  Prototipleme Aşaması
  Test Aşaması
  2 günlük Canvas İş Modeli ve Atölye Çalışmaları
  Business Canvas Uygulaması
  Girişimci Ekip ve Yönetim Yapısı
  Problem ve Değer Önerisi
  Önemli Kaynaklar ve Aktiviteler
  Ölçülebilir Hedefler
  Pazarlama Müşteri İlişkileri
  Gelir Modeli
  Finansman Yapısı
  Atölye çalışmaları sonrası 3 iş günlük verilecek ara ile iş modellerini son haline getirmeleri beklenecek. Daha sonra 1 günlük Final Atölye çalışması Girişimcilerin İş Planlarını son haline getirmeleri beklenecektir.

  1 günlük Final Atölye Çalışmaları
  Birebir danışmanlık görüşmeleri ile
  İş planı üzerindeki eksiklikler belirlenecek
  İş planı içerisindeki geliştirilmesi gereken yerler için reçeteler hazırlanacak,
  İhtiyacı olan girişimcilere teknik konularda bilgi alması için Akademik mentor desteği sağlanacak.
  Tüm bu çalışmalardan sonra Girişimciler son halini verdikleri iş planlarını 2 iş günü içerisinde sisteme yükleyecekler.

  Yapılacak “Ana Değerlendirme” sonrası İş Planı uygun bulunan girişimciler 1512 Başvurusuna yönlendirilecek.

  Not :Program kapsamında verilecek bütün Eğitimlere ve Atölye çalışmalarına katılım zorunluluğu vardır.

 • 2015
 • 2016 & 2017
 • BAŞARILARIMIZ

  DUYURULAR
 • TÜBİTAK BİGG KAPSAMINDA GİRİŞİMCİLERİMİZİN %82'Sİ DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI!

  Tüm girişimcilerimizi, mentorlarımızı ve ekibimizi tebrik ediyoruz.
 • MENTORLARIMIZ GİRİŞİMCİLERİMİZLE BULUŞUYOR!

  TÜBİTAK tarihinin en yüksek hibe desteğinden yararlanmak için girişimcilerimiz ilk hamlelerini yaptı
 • Sıkça Sorulan Sorular

   
  Kimler başvurabilir?

  Çağrı duyurusundaki nitelikleri taşıyan ve üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun kişiler başvurabilir.

  Açık öğretim fakültesi mezunları başvurabilir mi?

  Hayır, başvuramaz. Mevzuat gereği, destekten örgün öğrenim veren üniversitelerin mezunları faydalanabilir. Açık öğretim fakülteleri örgün öğrenim vermediğinden, mezunları bu programa başvuramaz.

  Lisans mezuniyetinin üzerinden 10 yıldan fazla geçmiş ancak hâlihazırda yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olan kişiler başvurabilir mi?

  Evet, başvurabilir.

  Şirket ortağı olan kişiler programa başvurabilir mi?

  Hayır, başvuramaz. Başvuru yapılan tarihte herhangi bir şirketin ortaklık yapısında olan kişiler programa başvuramaz. Başvuru öncesi şirket ortaklık yapısından ayrılması durumunda başvuru yapılabilir.

  Aynı çağrı döneminde birden fazla iş fikri ile başvuru yapılabilir mi?

  Hayır, yapılamaz. Aynı çağrı döneminde tek bir iş fikri ile başvuru yapılabilir.

  İş fikri başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

  Çağrı döneminde buraya tıklayarak başvurunu yapabilirsin.

  Çağrılar, hangi tarihlerde açılır?

  1512 programının, her yıl en az 1 (bir) çağrısı açılır ancak çağrı tarihleri için belirli bir zaman aralığı yoktur.

  İş fikri konularında sınırlama var mıdır?

  Hayır, yoktur. Programa her alandan teknoloji odaklı yenilikçi iş fikirleri sunulabilir.

  Hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de TÜBİTAK’tan, aynı ya da farklı iş fikri ile sermaye desteği alınabilir mi?

  Hayır, alınamaz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından teknogirişim sermaye desteği almış kişiler iş fikri başvurusunda bulunamaz.

  Aşama 1’de verilecek girişimcilik eğitimi ücretli midir?

  Hayır, bu eğitimler TÜBİTAK’ın desteğiyle HT-TTM tarafından ücretsiz olarak verilmektedir.
  İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi
  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü
  Hacettepe Teknokent Safir Blokları C Blok
  Kat: 11 No: 6 Ofis No: 1101, 1102, 1105
  Posta Kodu:06800 Beytepe-Çankaya / Ankara
  bigghamle@hacettepe.edu.tr
  Tel: (312) 297 62 78
  Faks: (312) 297 62 82

  İLETİŞİM FORMU
  GÖNDER